Universell koppholder med kopphendel.

Universell koppholder med kopphendel.

Bilder.

Klassifikasjoner.

B & mdash; PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORT B60 & mdash; Kjoretoy i generell B60N & mdash; VOGNPASSASJONER OVERNATTING ER IKKE ANNET LEVERANSERT FOR B60N3 / 00 & Mdash; Arrangementer eller tilpasninger av andre passasjerinnretninger, ikke noe annet for B60N3 / 18 & mdash; Arrangementer eller tilpasninger av andre passasjerinnretninger, som ikke er tilveiebragt for drikkevann eller andre drikkedispenser.

Beskrivelse.

Denne applikasjonen er en fortsettelse i del av Ser. Nr. 800 712 arkivert 22. november 1985, US-patent nr. 4.655.425 utstedt 4/7/87.

Denne oppfinnelsen vedrorer generelt kopp- eller stopestotter og s rlig en b rer som er suspendert av en kjoretoydor, og justerbart og fast beholder eller holder beholdere eller kopper av forskjellige storrelser i sikker oppreist stilling ved siden av kjoretoydoren.

Det er behov for anordninger av den ovennevnte type for a forhindre utilsiktet vending og spyling av v skefylte drikkekopper eller bokser i kjoretoy. Slike ulykker kan lett oppsta nar kanen eller koppen er bunnstottet pa kjoretoyets sete eller gulv, kjoretoybevegelse som forarsaker vending av boksen eller koppen.

Det er ogsa behov for en slik enhet som er sv rt enkel i konstruksjon, enkel a produsere, og enkel a bruke og oppbevare i kjoretoy.

SAMMENDRAG AV OPPFINNELSEN.

Det er et viktig formal med oppfinnelsen a tilveiebringe apparatmote eller tilfredsstille de ovennevnte behov. I utgangspunktet bestar det av:

(a) en generelt horisontal base for a understotte en kopp som har et handtak og i en sone over basen,

(b) en oppreist ramme festet til basen,

(c) en beholder festet til rammen og strekker seg generelt horisontalt over basen for a holde kopveggen, idet holderen strekker seg rundt denne sonen og danner et generelt opprettholt spor for a motta bevegelig nedover mot kopphandtaget,

(d) og rammen som kan festes til en kjoretoydor.

Som det vil sees, kan festemidlene med uvanlig fordel omfatte en klaff integrert med rammen, klaffen som bestar av stopt plast, og ligger motsatt handtaksstyresporet. Det sporet er typisk definert mellom beholderkanter som mottar eller taper nedover mot hverandre, og vekk fra rammen, som vil vises.

Det er et annet formal a tilveiebringe et pusherelement for a ha hengslet vedlegg til rammen, og med et parti som rager bort fra koppen for a gripe inn i rammens side; puseren er vanligvis boyd mot koppen, og rammen har et bakpanel som definerer et spor for a tillate justering av svingning av skyveren. I dette henseende kan rammen typisk strekke seg oppover i form av flere tynne paneler for a stivne rammen og kanten i motsatt retning mot nedoverboyning under belastning palagt av en v skefylt kopp; og det ene panelet kan ogsa stotte skubberen til a svinge, med andre paneler som stotter holderen for a ha losbar festing til rammen, hvorved frigjoring av festestroppen muliggjor enkel lagring av anordningen.

Disse og andre formal og fordeler ved oppfinnelsen, sa vel som detaljene i en illustrerende utforelsesform, vil bli forstatt mer fullstendig fra folgende beskrivelse og tegninger, hvor:

FIG. 1 er et sideriss;

FIG. 2 er en endehoyde pa linjene 2-2 i fig. 1;

FIG. 3 er et toppriss i fig. 3–3 pa fig. 1;

FIG. 4 er et fragmentarisk snitt pa linjene 4-4 pa fig. 5, klaffforbindelse til rammen;

FIG. 5 er en bakre hoyde;

FIG. 6 er et vertikalt snitt pa linjene 6-6 i fig. 3;

FIG. 7 er en visning som viser hjelpesikker oppbevaring av koppholderen til en dor;

FIG. 8 er et fragmentarisk snitt som viser bruk av holderen for a apne en kald drikkekanne;

FIG. 9 er et riss som fig. 1, som viser en modifikasjon;

FIG. 10 er et riss som fig. 3, og tatt pa linjene 10–10 i fig. 9; og.

FIG. 11 er en hoyde tatt pa linjene 11-11 i fig. 9.

Eksemplet med uvanlig koppholder som vist pa tegningene ved 10 inkluderer en generelt langstrakt base 11 for a understotte en kopp; og en oppreist ramme 12 integrert stopt til baksiden av basen, som ved 13, 14 og 15. Rammen strekker seg oppad i tre paneler 13a, 14a og 15a, som er helt integrert formet som enhet og forbundet med oppreist hjorner 16 og 17. Denne konstruksjon forhindrer boyning av rammen og nedoverboyning av bunnen i forhold til rammen under belastning utovet av en v skefylt kopp 19.

En holder 18 er festet til rammen og strekker seg generelt horisontalt over basen for a holde veggen 19a pa koppen 19. Holderen kan med fordel inneholde en tynn, fleksibel plastrem som strekker seg i en lokke som vist for a ha en lokkeformet, oppreist, flat indre vegg 20 for a ta kontakt og orientere veggen pa koppen. Endene 21 pa beholdermassen fordeler fordelaktig vertikale spalter i rammen, n r hjorner 16 og 17. Se fig. 4 som viser festestroppen L-formet ende 21 som rager ut gjennom spalten 22 i panelet 13a ved siden av hjornet 17. Tang 21a pa enden 21 griper inn i den indre siden av panelet 13a ved 23 som vist. Utvidelsen 24 pa stroppen kan motta et reklamekort 24a.

Et elastisk pusherelement 27 er stottet av rammen 12 for a gripe inn i koppens bakvegg og oppfordrer koppen fremover (til venstre i fig. 1) mot dennes band. Som vist kan skubberelementet 27 besta av tynt plastmateriale som har en midtparti 27a boyd mot koppens bakvegg for a fj rende inngreve sistnevnte. Pusherelementet 27 har et toppparti 27b med plastisk hengslet feste ved 29 til den nedre kanten av et tverrsnitt 30formet av panelet 14a (se figurene 5 og 6). Den nedre del 27c av skubberelementet prosjekterer vekk fra koppen for a ha hylsen 31 glidbart inngrep med rammens overflate 80 for a glide nedover nar puseren fj res sammen med en kopp. Skubberen svinger i en vertikal, forreste tverrretning eller et plan for a tilpasse seg til dorsiden og koppen, som er elastisk boyd eller boyd derimellom. En spalte 35 i panelet 14a tillater slik justering a svinge.

Det er ogsa anordnet midler for a feste rammen til bilen eller kjoretoydoren. Slike midler kan med fordel ha form av en klaff 40 integrert med rammen. Som vist bestar klaffen av stopt plast og definerer et flertall av tynne, parallelle plasthengsler 41 integrert med og sammenkoblende klaffsegmenter 42, som tillater enkel folding av klaffen til tverrkontur. Se fig. 1. Hengslene er fordelt pa hverandre langs klafflengden, og klaffens endeparti 43 kan passe nedover i en vindusrammespalte 44. Et hengsel 41a fester klaffen til den ovre utstrekning 30 av panelet 14a.

En tang 46 pa rammepanelet 14a, n r sin nederste utstrekning, kan motta en sloyfe, slik som gummiband 47, elastisk eller pa annen mate oppfordre eller holde rammen i en nedadgaende stilling ved siden av kjoretoydoren 33. En klips 48 presses inn i dorkl ringen 32 , holder den nederste enden av bandet 47 nedad. Se fig. 7.

Basen 11 kan ha et lokalt fremad konisk kantparti 50 innrettet til a bli satt inn under et pop-topp lukning pa en kalddrikke 119, for a lofte den lukke 51 ved hjelp av innflytelsesanstrengning mellom kanen og basen 11. Se fig. 8.

Legg merke til de to opprettede stivningsribber 57 som er integrert med bakpanelet 14a og som er konfigurert til a ga i inngrep med siden av kjoretoydoren for a understotte apparatet, sideveis.

Elementer sett i fig. 9-11 som svarer til de samme eller lignende elementer i fig. 1-3, b re de samme tallene. Legg merke til at den modifiserte koppen 69 har en ytre vegg 70 og et handtak 71. Den modifiserte holderen 68 er festet til rammen, som i fig. 4 og strekker seg om koppresepsjonen 72 over basen 11. Remens nederste utstrekning 68a passer mot ringformen 73 definert av basen. Motsatt ende av stroppen 68 er typisk utformet som ved 21 og 21a i fig. 4, for a losne passende inn i spor eller spor 22 i panelene 13a og 15a.

Stroppen 68 danner et generelt opprettholt spalt, som ved 75, for a lede nedover mot kopphandtaket 71, som ogsa strekker seg generelt oppreist. Stroppen har kanter 76a og 76b, hvis ovre del er kurve nedadgaende 76a ‘og 76b’ og bort fra ramme og mot hverandre for a lede og sentre kopphandtaket nar kopplegemet faller inn i sonen 72, handtaket rager ut gjennom foringsspalten 75. De nedre delene 76a «og 76b» av spalten strekker seg generelt parallelt med hverandre for a definere den nedre utbredelsen av spalten 75, litt storre i bredden enn handtaket. Sidene 77 av stroppen 68 inneholder store utsparinger ved 78 for a lette innpakningen av stroppen rundt sone 72, som vist.

Til slutt merker du den nedre utstromningen 27b av skyveren 27 som rager ut under en nedre kant 80 av panelet 14a.

Apparatet kan festes til andre kjoretoy deler enn vinduskarmer eller dor. For eksempel kan den festes til handtaksstangen eller stolper av sykler, slik som i midtpartiet derav.

En horisontal spalte 82 i klaff 40 har en bredde for a friksjonelt motta den L-formede tang 83 pa enden av klaffen for derved a definere en lokke. Dette gir en alternativ forbindelse til et hanskerommet eller annet medlem i kjoretoyet.

Krav (12)

Prioriterte applikasjoner (2)

Soknad om kravspesifikasjon (1)

Relaterte foreldreapplikasjoner (1)

Publikasjoner (1)

ID = 26690646.

Familieapplikasjoner (1)

Landsstatus (1)

Sitert ved (23)

Sitater (16)

Patent sitater (16)

Sitert av (33)

Lignende dokumenter.

Juridiske hendelser.

Eiernavn: GODLEY, IAN C., 6550 # 1 VANALDEN STREET, RESEDA, C.

Gratis formattekst: TILSEGN TIL HVER TJENESTER I TJENESTER I GEMENSKAPS PERKENTER OPPOSERER DE HENSYNTE NAVNENE.; ASSIGNORS: WALLACE, ROBERT S.; GOLDEY, IAN C.; NELSON, TERRI L.; REEL / FRAME: 004679/0872.

Eiernavn: NELSON, TERRI L., 6550 # 1 VANALDEN STREET, RESEDA,

Gratis formattekst: TILSEGN TIL HVER TJENESTER I TJENESTER I GEMENSKAPS PERKENTER OPPOSERER DE HENSYNTE NAVNENE.; ASSIGNORS: WALLACE, ROBERT S.; GOLDEY, IAN C.; NELSON, TERRI L.; REEL / FRAME: 004679/0872.