Svart jack no yuuwaku manga ra

Svart jack no yuuwaku manga ra h1>

8 fantastiske mangakilder.

Hold oppdateringen hver dag, 15.000 + manga gratis!

Awesome Mobile Reading Experience.

Hender ned og les som en sjef!

Awesome kommentarer til Awesome Manga.

Spesielt nar du er sulten pa ny manga!

Ved a bruke tjenesten mangazoneapp.com og Manga Zone, godtar du a v re bundet av folgende vilkar og betingelser («Vilkar for bruk»).

1. Du ma v re 13 ar eller eldre for a kunne bruke dette nettstedet.

2. Du er ansvarlig for aktivitet som skjer under skjermnavnet ditt.

3. Du er ansvarlig for a holde passordet ditt trygt.

4. Du ma ikke misbruke, trakassere, true, imitere eller skremme andre Manga Zone-brukere.

5. Du ma ikke bruke Manga Zone-tjenesten for ulovlig eller uautorisert bruk. Internasjonale brukere godtar a overholde alle lokale lover angaende online oppforsel og akseptabelt innhold.

6. Du er eneansvarlig for din oppforsel og data, tekst, informasjon, skjermnavn, grafikk, bilder, profiler, lyd og videoklipp, linker («Innhold») som du sender, legger inn og viser pa Manga Zone-tjenesten .

7. Du ma ikke modifisere, tilpasse eller hacka Manga Zone eller endre et annet nettsted slik at det falskt betyr at det er knyttet til Manga Zone.

8. Du ma ikke fa tilgang til Manga Zones private API pa noen annen mate enn Manga Zone iPhone-applikasjonen selv.

9. Du ma ikke krype, skrape eller pa annen mate cache noe innhold fra Manga Zone, inkludert men ikke begrenset til brukerprofiler og bilder.

10. Du ma ikke opprette eller sende uonsket e-post eller kommentarer til noen Manga Zone-medlemmer («Spam»).

11. Du ma ikke, i bruken av Manga Zone, bryte med noen lover i din jurisdiksjon (inkludert men ikke begrenset til lov om opphavsrett).

12. Manga Zone kan ikke v re ansvarlig for innholdet som er lagt ut pa sitt nettsted, og du kan likevel bli utsatt for slike materialer, og at du bruker Manga Zone-tjenesten pa egen risiko.

1. Vi forbeholder oss retten til a endre eller avslutte Manga Zone-tjenesten uansett grunn, uten varsel nar som helst.

2. Vi forbeholder oss retten til a endre disse vilkarene for bruk nar som helst.

3. Vi forbeholder oss retten til a nekte service til noen av hvilken som helst grunn nar som helst.

4. Vi forbeholder oss retten til a tvinge forkastelse av ethvert brukernavn som blir inaktivt, bryter med varemerker, eller kan vildlede andre brukere.

Eiendomsrettigheter i innhold pa Manga Zone.

1. Manga Zone pastar IKKE noe eierskap i teksten, filene, bildene, videoene, lydene, musikalske verker, verkeverk, applikasjoner eller andre materialer (samlet «innhold») som gjennom Manga Zone Services .

2. Noen av Manga Zone-tjenestene stottes av annonseringsinntekter og kan vise annonser og kampanjer. Du er dermed enig i at Manga Zone kan plassere slike reklame og kampanjer pa Manga Zone Services. Maten, modusen og omfanget av slik reklame og kampanjer kan endres uten n rmere varsel til deg.

3. Alle Manga, tegn og logoer tilhorer deres respektive opphavsrettere. Manga Zone har ingen tilknytning til innholdsleverandorer.

4. Manga Zone utforer tekniske funksjoner som er nodvendige for a tilby Manga Zone Services, inkludert, men ikke begrenset til, transkoding og / eller formatering av innhold for a tillate bruk i Manga Zone Services.

Manga Zone Studio samler, i likhet med de fleste nettoperatorer, ikke-personidentifiserende informasjon av den typen som nettlesere og servere vanligvis stiller til disposisjon, for eksempel nettlesertype, sprakvalg, referansested og dato og klokkeslett for hver foresporsel om besokende. Manga Zone Studios formal er a samle inn ikke-personidentifiserende informasjon, for bedre a forsta hvordan Manga Zone Studio-besokende bruker nettstedet. Manga Zone Studio kan fra tid til annen utgjore ikke-personlig identifiserende informasjon samlet, for eksempel ved a publisere en rapport om trender i bruken av nettstedet. Manga Zone Studio samler ogsa potensielt personlig identifiserende informasjon som IP-adresser (Internet Protocol) for innloggede brukere og brukere som gir kommentarer til Manga Zone Studio-innlegg. Manga Zone Studio avslorer bare innloggede brukere og kommenterer IP-adresser under de samme omstendighetene som den bruker og avslorer personidentifiserende informasjon som beskrevet nedenfor, bortsett fra at bloggkommentator-IP-adresser er synlige og avslort til administratorer av bloggen der kommentaren ble igjen .

Samling av personlig identifiserende informasjon.

Enkelte besokende pa Manga Zone Studio’s hjemmesider velger a samhandle med Manga Zone Studio pa mater som krever at Manga Zone Studio samler personlig identifiserende informasjon. Mengden og typen informasjon som Manga Zone Studio samler, avhenger av samspillets art. For eksempel ber vi besokende om a dele et bilde pa Twitter for a gi brukernavn og e-postadresse. I hvert enkelt tilfelle samler Manga Zone Studio kun slik informasjon i den grad det er nodvendig eller hensiktsmessig for a oppfylle formalet med besokerens samhandling med Manga Zone Studio. Manga Zone Studio avslorer ikke personlig identifiserende informasjon annet enn som beskrevet nedenfor. Og besokende kan alltid nekte a levere personlig identifiserende informasjon, med forbehold om at det kan hindre dem fra a engasjere seg i bestemte nettsiderelaterte aktiviteter.

Manga Zone Studio kan samle statistikk om oppforselen til besokende pa sine nettsteder. Manga Zone Studio kan vise denne informasjonen offentlig eller gi den til andre. Manga Zone Studio avslorer imidlertid ikke personlig identifiserende informasjon annet enn som beskrevet nedenfor.

Beskyttelse av visse personidentifiserende opplysninger.

Manga Zone Studio avslorer potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon bare til de ansatte, entreprenorene og tilknyttede organisasjonene som (i) trenger a vite den informasjonen for a kunne behandle den pa Manga Zone Studio, eller gi tjenester tilgjengelig pa Manga Zone Studio-nettsteder, og (ii) som har avtalt a ikke utlevere det til andre. Noen av de ansatte, entreprenorer og tilknyttede organisasjoner kan v re lokalisert utenfor hjemlandet ditt; ved a bruke Manga Zone Studio’s nettsider, samtykker du i overforing av slik informasjon til dem. Manga Zone Studio vil ikke leie eller selge potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon til noen. Annet enn til sine ansatte, entreprenorer og tilknyttede organisasjoner, som beskrevet ovenfor, avslorer Manga Zone Studio potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon nar det kreves for det ved lov, eller nar Manga Zone Studio mener i god tro at avsloring er rimelig nodvendig for a beskytte eiendommen eller rettighetene til Manga Zone Studio, tredjeparter eller allmennheten. Hvis du er registrert bruker av et Manga Zone Studio nettsted og har levert e-postadressen din, kan Manga Zone Studio av og til sende deg en e-post for a fortelle deg om nye funksjoner, be om tilbakemelding eller bare holde deg oppdatert med what� � fortsetter med Manga Zone Studio og vare produkter. Manga Zone Studio bruker prim rt vare ulike produktblogger for a formidle denne typen informasjon, sa vi regner med a beholde denne typen e-post til et minimum. Hvis du sender oss en foresporsel (for eksempel via en support-e-post eller via en av vare tilbakemeldingsmekanismer), forbeholder vi oss retten til a publisere den for a hjelpe oss med a avklare eller svare pa foresporselen din eller for a hjelpe oss med a stotte andre brukere. Manga Zone Studio tar alle tiltak som er rimelig nodvendige for a beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, endring eller odeleggelse av potensielt personlig identifiserende og personlig identifiserende informasjon.

En informasjonskapsel er en streng informasjon som et nettsted lagrer pa en besokende datamaskin, og at den besokende webleseren gir til nettstedet hver gang besokende returnerer. Manga Zone Studio bruker informasjonskapsler for a hjelpe Manga Zone Studio til a identifisere og spore besokende, deres bruk av Manga Zone Studio’s nettsted, og deres nettstedstilgangspreferanser. Manga Zone Studio besokende, som ikke onsker a ha informasjonskapsler plassert pa sine datamaskiner, bor sette sine nettlesere til a nekte informasjonskapsler for de bruker Manga Zone Studio’s nettsider, med ulempen at visse funksjoner pa Manga Zone Studio’s nettsider kanskje ikke fungerer riktig uten hjelp av informasjonskapsler.

Personvernsendringer.

Selv om de fleste endringene sannsynligvis vil v re sma, kan Manga Zone Studio endre sin personvernpolicy fra tid til annen, og i Manga Zone Studios eget skjonn. Manga Zone Studio oppfordrer besokende til a ofte sjekke denne siden for eventuelle endringer i personvernreglene. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etter endring i denne personvernreglene vil utgjore din aksept av slik endring.

Vi ma understreke at All Manga (inkludert tegn og logoer fra manga) tilhorer deres respektive eiere.

All Manga som du kan lese pa Manga Zone App var kilde fra de kjente Manga Reader nettsider som MangaHere, MangaReader, MangaPanda, Batoto og sa videre.

For sure har Manga Zone App ingen tilknytning til disse innholdsleverandorene. All Manga Zone App prover a gjore, er a integrere flere og flere Manga Reader Websites sammen.

Det betyr at alle kilder i en app, for a sikre at du kan fa en bedre mobil Manga leseopplevelse.

Manga Zone Studio.

� 2015 Manga Zone Studio.

Manga Zone og Manga Zone-logoen er varemerker for Manga Zone Studio.

Alle andre varemerker er egenskapene til de respektive eierne.