Maskinoversettelse og type teori.

Maskinoversettelse og type teori.

Aarne Ranta E-post forfatter.

Dette papiret gir en introduksjon til automatisk oversettelse via eksempler fra feltets historie, hvor statistiske og grammatikbaserte metoder alternerer. Grammatical Frameword (GF) er introdusert som en tiln rming som bruker typen teori for a gi oversikt over hoy kvalitet mellom flere sprak. GF-oversettelsen er fundamentalt grammatikkbasert, men kan kombineres med statistiske metoder som a l re oversettelsesmodeller fra en corpus og rangeringskandidater etter sannsynligheter.

Til Per Martin-Lof.

Bekreftelser.

Per Martin-Lof overvakte doktorgradsoppgaven min og l rte meg a tenke pa type teori og sprak. Han introduserte meg ogsa til den stoyende kanalmodellen av Shannon. Han lurte pa om statistiske modeller fortsatt ble ansett som nyttige i naturlig sprakbehandling, og de har siden v rt et gjenv rende tema i diskusjonene vare. Med sin unike kombinasjon av innsikt i bade statistikk og logikk, og hans noyaktige kunnskaper om mange sprak, har Per fortsatt a v re en stor ressurs for arbeidet mitt gjennom de 21 arene som har gatt siden min doktorgrad. Da jeg senere begynte a se n rmere pa statistiske metoder, fikk jeg inspirasjon og veiledning fra Joakim Nivre, Lluis Marquez og Cristina Espana. Lauri Carlson har hjulpet meg til a forsta oversettelsesproblemene generelt. Modellen beskrevet i dette dokumentet har fatt betydelige bidrag fra mine egne PhD-studenter, Peter Ljunglof, Kristofer Johannisson, Janna Khegai, Markus Forsberg, Bjorn Bringert, Krasimir Angelov og Ramona Enache. De innsiktsfulle kommentarene fra en anonym dommer var verdifulle nar de utarbeidet den endelige versjonen av papiret. Forskningen som forer til disse resultatene har mottatt midler fra EUs syvende rammeprogram (RP7 / 2007-2013) i henhold til tilskuddsavtale nr: FP7-IKT-247914 (http://www.molto-project.eu).

Referanser.

Opphavsrettsinformasjon.

Forfattere og tilknytninger.

Aarne Ranta 1 E-post forfatter 1. Institutt for datateknologi Chalmers teknisk universitet og Goteborgs universitet Goteborg Sverige.

Om dette kapittelet.

Personlige anbefalinger.

Oppgi kapittel.

.RIS Papers Reference Manager RefWorks Zotero.

.BIB BibTeX JabRef Mendeley.

Oyeblikkelig nedlasting Lesbar pa alle enheter Eie den for alltid Lokal omsetningsavgift inkludert hvis aktuelt.

Oppgi kapittel.

.RIS Papers Reference Manager RefWorks Zotero.

.BIB BibTeX JabRef Mendeley.

Over 10 millioner vitenskapelige dokumenter pa fingertuppene.

Switch Edition.

&kopiere; 2017 Springer International Publishing AG. En del av Springer Nature.