kerntrekbeveiliging.eu.

kerntrekbeveiliging.eu.

KerntrekBeveiliging.

Kerntrekbeveiliging er en forpliktelse!

Kerntrekbeveiliging blir brukt for a hindre innbruddsmetoden kjernekraft mot a ga. Den sikkerhetsberegning med kjernebeskyttelsessikring er utstyrt med en hardmetallbeskyttelse, som holder motoren mot utboring og uttrekking av sylinderen. Du kan ogsa velge a erstatte bare en cilinder med en anti-coretrek-cylinder. Etter at du har lest dette siden, har du allerede fatt beskjed om dette alvorlige problemet som skal skrives inn. I dag er kjernekreftbeskyttelse et krav til nybygging etter Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) og er det siden april 2014 ogsa obligatorisk for eksisterende bygging. Det folger med Politie Keurmerk Veilig Wonen tilbyr deg ikke bare en god beskyttelse mot innbrudd, men kan ved en rekke forsikringer ogsa fore til en lavere premie.

Kerntrekbeveiliging.

Veiligheidsbeslag forsynt med kjernekoblingssikring er for oyeblikket den beste beskyttelsen for a forcere cilinder mot a ga. Veiligheidsbeslag med kjernekoblingssikring forsynt med et SKG *** keurmerk kan en minimal utdrag fra 15kn motsta (1500kg). Naturligvis kan du ogsa erstatte cilinder for en cilinder med kjernebeskyttelsesbeskyttelse, men disse er imidlertid ofte en del mer kostbare, men gir ofte ogsa beskyttelse mot andre metoder som klipsnokkel, eller Lockpicking. De klopsleutel er en forhandsformet nokkel hvor palletene i cylinderen gradvis blir stiftet, og deretter kan de dreies. Lockpicking arbeider med sma hendelser som dor i pallene, slik at cylinderen kan bli dreidd. En cylinder dor mot alle disse innbruddsmatene beskyttet er gjelder Mauer New Wave 4 Profilcylinder.

Det erstattes av de cylindriske lasene, det er ikke alltid kostbart a v re, nar du allerede har konstruert sikkerhetsbeslag har brukt av din nav rende beslag, har andre dimensjoner, er det erstattet av cilinder et raskt og sikkert alternativ. Der ikke alle sikkerhetsbestemmelser har samme dimensjon, kan du ved a erstatte det beslaget det beste for samme merkevare velge, dette medforer at gatenpatroon ofte samsvarer og er erstattet av sikkerhetsbestemmelsen relativt enkelt.

Mott hvitt verktoy blir innbrudd?

Den kjernefrekvensmetoden blir utfort med en sakalt kjernefrekvens som viser bildene. Der blir en trekschroef rett i cylinderen, hvoretter kjerneholderen blir plassert over skruen, og der med hjelp av stikknokkel trekkraft utoves pa cylinderen. Nar det blir nok kraft pa cylinderen, bryter dette i midten, hvoretter man med en bygg nokkel kan apne doren, dette virker ofte innen 30 sekunder!

Vi vil snart utfore forskjellige test pa Cilinders og Sikkerhetsbestemmelser, slik at du kan se godt, hvor du skal motta.

HOPPE Veiligheidsbeslag met kerntrekbeveiliging.

Hoppe produserer en av de mest brukte sikkerhetsberegninger for den internasjonale markedet, Hoppe Sikkerhetsbetegnelse karakteriserer seg gjennom de meget hoyverdige materialene som gir en hoy grad av sikkerhet. Hoppe har i mange ar hatt sikkerhetsberegning med kjernekoblingssikring i sortimentet, dette beslag er utstyrt med en justerbar uttrekkssikring. Den hoppe Veiligheidsbeslag har en SKG ***, og kan derfor ogsa trekke 15kn igjen, dette er lik 1500kg.

Hoppe tilbyr sine produkter i alle slags emballasje, ofte er det sikkerhetsbelopet som hele sett tilgjengelig, dette blir omtalt som sikkerhetsgarnituur. En sikkerhetsgarnituur kan brukes for ulike doordiktes, dette er ofte angitt ved artiklen. Det er ogsa viktig at PC-avstanden for sikkerhetsberegningen males, dette er storrelsen mellom hjertet av krukgaten til hjertet av den runde delen av sylinderen. Maten som standard er vedrorer: PC55, PC72 eller PC92. Hvis du soker etter en PC-storrelse pa 85mm, kan du bruke de beste sikkerhetsbestemmelsene fra AXA, fordi de har som standard dimensjonering i programmet.

Hoppe London Veiligheidsbeslag mott Kerntrekbeveiliging.

Hoppe Tokyo Veiligheidsbeslag mott Kerntrekbeveiliging.

Echter har Hoppe en fordel at du ogsa kan bestille Veiligheidsschilden, nar du for oyeblikket har et sikkerhetsbelop fra merket Hoppe, kan du enkelt erstatte den ekstraskilden med en Hoppe buiteskild med kjernetrekkbeskyttelse.

Hoppe Veiligheidsbeslag mott kjernebeskyttelsesbekreftelse er i ulike former og stiler, noe som gjor at du nesten alltid kan finne et passende sett for din bolig.

AXA Curve ZKB Veiligheidsbeslag mott Zelfstellende Kerntrekbeveiliging.

For a fa den mest brukte kjernefrekvensmetoden, har AXA ogsa valgt a utvide sortimentet med anti-coretrekbeslag. AXA har et sv rt hoyverdig produkt utviklet under navnet: AXA Curve ZKB Sikkerhetsregulering med selvstellende Kerntrekbeveiliging.

AXA-kurve ZKB S-Knop Veiligheidsbeslag.

Dette produktet skiller seg fra andre merker gjennom den selvstellende virkematen av kjernekraftplaten, den verende mekanismen, inkludert neopreen-tetningen, sorger for en vannavstotende tilpasning for din cilinder og en lengre levetid for slottet. De cilinder mag 9-15mm utenfor doren frasteken.

AXA Curve ZKB Veiligheidsbeslag er i ulike typer og storrelser. sa er det en knappgarnituur for bruk hos fordeuren, dette blir levert ekskludert binnenkruk (ogsa wel.

AXA Curve ZKB Veiligheidsschilden Lang.

gatdeel eller halve doorkruk). Denne fordeurbeslag er tilgjengelig i storrelser: PC55, PC72, PC85 og PC92. Videre er det sikkerhetsskilt med kjernebeskyttelse for bakdeuren, skuredeuren, tuindeuren og skuttingdeuren. Langskjermet med kjernebeskyttelsesbeskyttelse er tilgjengelig i storrelser: PC55, PC72, PC85 og PC92, Kortskjerm med kjernefrekvensbeskyttelse i storrelser: PC55 og PC72. De sikkerhetsskildene blir levert uten dorkryp.

I den nedenstaende animasjonen ser du hvor enkelt det er a bruke AXA ZKB Veiligheidsbeslag i din situasjon.