Hjortholm-sporet

Hjortholm-sporet h1>

Hjortholm er for personer som har personlighets- eller utviklingsforstyrrelser, som omfatter folelsesmessige, sosiale og adferdige vanskeligheter, herunder ogs; opm & aelig; rksomhedsforstyrrelser. Hjortholm har plass til 10 b & oslash; som ved innskrivning er mellom 6 og 10 ar;

Behandlingen blir tilrettelagt ut fra en individuell behandlingsplan. Hjortholms p & aelig; dagoger og behandlingsleder / psykolog tilrettelegge & gi; et miljo og oslash ;, som jeg videst mulig utvider kompenserer for barnets mangel p & aring; indre struktur. N & aring; det er n & oslash; dvendigt, supplerer vi med individuell terapi. Continuity and a structured everyday life are part of the treatment. De m; aring; I er definert i behandlingsplanen, utm i i daglige omsorg og i forholdet til barnet. Som en del av behandlingen jobber vi under hele anbringelsen med barnets livshistoriebog, hvor vi forsoker a skape sammenhenger mellom barnets fortid, nutid og fremtid og mellom hjem og institusjon.

Hverdagsliv inde og ude.

B & oslash; rnene bor jeg til bogrupper med fem b & oslash; rn i hver. Bogrupperne har ferske stue, k & oslash; kken-alrum og aktivitetsrum. Alle b & oslash; rn har sin egen v & aelig; relse.

Den omgivende naturen med skov og strand og Hjortholms butikk har med bl.a. gynger, cykelbane og b & aring; dette er en del av den daglige rammen og gir b & oslash; rnene b & aring; de erfaringer og utfordringer. B & oslash; rnene participate in regular weekly activities such as biblioteket og bes og oslash; g i sv & oslash; mme- idr & aelig; tshal. Vi tar ogs & aring; b & oslash; med med biograf, p & aring; bytur, p & aring; Jeg har Zoologisk Have og mye annet. Noen mennesker har en interesse som de dyrker i lokalmiljoet og hvis det er mulig.

Vi planlegger og legger til rette for a komme inn og ut fra aktiviteter og interesser. Vi spiller forskjellige spill, tegner, bager, leger, spiller PlayStation osv. sammen med b & oslash; rnene.

Familiearbejdet er viktig.

Hjortholm l & aelig; gger v & aelig; gt p; aring; gensidig respekt, tydelighet og trygghet i samarbeidet med foreningen, og vi onsker en hyppig kontakt med foreningen; Vi kan gjerne informere om barnets aktuelle situasjon.

Hjortholm tilbyr utvikling og utvikling av samtaler med fokus p & aring; for & aelig; ldre og barn, og vi opprettholder samarbeidet innenfor en individuelt avtalt ramme. Barnets familie er alltid velkommen p & aring; Hjortholm etter aftale og kan bruke en leilighet hvor de i kort eller lungerbare tidspunkter kan v re sammen med barnet.

Hjortholm Familiearbeid tar utgangspunkt i den oppfatning at b & o har det beste utviklingsmuligheter, og det er for det meste at jeg medvirker i livet, og det er mulig.

Derfor tilskynder vi til a delta i den halve og opprinnelige status og deres barn, som for a kunne delta i eller ta vare pa ulike omsorgsoppgaver, s & aring; som l & aelig; gebes & oslash; g, t & oslash; jindk & oslash; b, fris & oslash; r osv.

Barnet har en prim r og daglig leder som kontaktar hjemmet og nettverket.

Samarbeid med den anbringende kommune.

Hjortholm samarbeider med den anbringende kommune, s & aring; We can exchange information that is relevant for the child’s development. Under anbringelsen har vi kontakt med barnets sagsbehandler, der ogs aring; deltager i de halve og aring; rlige statusm & oslash; der sammen med for ldrene.