Cfmu-sporadministrasjon

Cfmu-sporadministrasjon h1>

En komplett handbok for a gjennomfore internasjonale flyoperasjoner.

Ytelsesbasert navigasjon.

Internasjonal flyplanlegging.

ETOPS Planlegging & amp; Samsvar.

TERPS vs Pans Ops.

FAA vs ICAO-prosedyrer.

Landspesifikke ICAO-forskjeller.

Navigasjonssystemkontroll.

Oceanic Operations Flight Plan Entry.

Vind & amp; Temperaturinngang.

MEL / ER Operasjoner / Klasse II Nav.

Grunnstoybegrensninger.

EBOT & amp; Slotkoordinering.

Ring for motorstart.

Clearance & amp; Leveringsprosedyrer.

Overgangshoyde / Niva / Layer.

For Oceanic.

HF Sjekk & amp; SELCAL.

Oceanic Clearance & amp; Prosedyrer.

High Latitude Flight Operations.

ER & amp; Oceanic Procedures.

HF Kommunikasjon Grunnleggende.

Brutto navigasjonsfeil.

Mach Nummer Teknikk.

Kontroll av drivstoffnoyaktighet.

N rmer seg Oceanic Exit.

Slot Time Review.

Pans Ops Differences.

Stoynivareduksjon.

Kaldt v rmalerimetri.

Ytterligere sikkerhetshensyn.

EBOT & amp; Slotkoordinering.

EBOT & amp; Slotkoordinering.

Spille tider – Ikke alle utenlandske flyplasser har spaltider, men hvis de har spalt ganger din arbeidsbelastning for a fa revidert spaltid og a holde passasjerene pa plan, oker det betydelig. Generelt gir flytrafikkstrom og kapasitetsstyring et spor til et fly. Hvis passasjerene imidlertid kjorer sent, er ansvaret for a revidere spaltidene og sikre at sporet ikke gar ubrukt faller pa flyvebesetningens skuldre. Terminologi med hensyn til spilleautomater i Europa er folgende:

CTOT – Beregnet starttid 1. En tid beregnet og utstedt av den aktuelle sentrale styringsenheten som folge av taktisk sporingstillatelse, hvor en flytur forventes a bli luftbaret. Eller,

En flytrafikkstrom & amp; Kapasitetsstyrings (ATFCM) avgangsspalte, som inngar i en flyturskontroll (ATC) -klarering, som utstedes til et fly berort av Network Management-forskriftene. Det er definert av en tid og toleranse (-5 til +10 minutter) i hvilken periode flyet forventes a starte.

EOBT – Estimert Avblokkeringstid – Anslatt tidspunkt hvor flyet skal pabegynne bevegelse i forbindelse med avreise.

SAM – Slot Allocation Message – En melding som gir en beregnet sluttidspunkt (CTOT) sendt av CASA-systemet (Computer Assisted Slot Allocation) i det Enhanced Tactical Flow Management System (ETFMS) til operatorene av regulerte flyreiser, maksimalt to timer for Estimert Av-Blokkeringstid (EOBT).

SRM – Slot Revision Message – Standard melding fra CFMU (Central Flow Management Unit) sendt nar flybestemmelsene er revidert. Eller.

En melding sendt av CASA-systemet (Computer Assisted Slot Allocation), som gir en ny beregnet starttid (NEWCTOT). Den erstatter den forrige CTOT, og viser enten en tidligere eller senere tid, eller samtidig, men en annen mest straffeforordning.

CFMU – Central Flow Management Unit – Et direktorat for Eurocontrol, lokalisert i Brussel. Na kalt «Network Manager Directorate (NMD)».

Revisjonsdato: 29. juli 2015.

BLI MED I SAMTALEN.

Materiellet pa dette nettstedet skal kun brukes som referanse. Du bor alltid folge dine prim re ressurser forst (flyhandboker, regjeringsregler, etc.).

Savant Aero er ingen mate tilknyttet noen flyprodusenter.